Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

 1. Az olaszbutorok.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

Az Urbico Mobili Kft. webáruházában bútorokat, világítóeszközöket és egyéb lakberendezési cikkeket vásárolhat. A szerződés tárgya a honlapon (olaszbutorok.hu) található és megvásárolható valamennyi árucikk.

 1. A Szolgáltató
 1. Az olaszbutorok.hu online áruházat az Urbico Mobili Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Urbico Mobili Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 1096 Budapest Lenhossék u. 11. földszint 2.
 4. Cégjegyzékszám: 01 09 997878
 5. Cégbejegyzés kelte: 2012. 01. 23.
 6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 7. Adószám: 23826324-2-43
 8. Pénzforgalmi számlaszám: Budapest Bank 10102237-09673100-01003004

Ügyfélszolgálat adatai:

Telefon: +36305115506
E- mail: sales@olaszbutorok.hu 
Hétfő – Péntek: 9:00-18:00

III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása az olaszbutorok.hu internetes áruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a olaszbutorok.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Egyedi megrendelések leadására a Szolgáltató elérhetőségein egyeztetve van lehetőség, ebben az esetben megrendelőlapon rögzített árak és feltételek a webáruházban feltüntetett adatokat felülírják. Egyes termékek a gyártó rendelkezése alapján nem értékesíthetőek webáruházban, ezeket a termékeket megvásárolni kizárólag egyedi ajánlatkérés útján lehetséges. Azok a termékek, melyek a személyre szabhatóság, többféle választható kivitel, szín és anyag miatt egyértelmű árral nem jelölhetőek, szintén egyedi megrendeléssel vásárolhatóak meg. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
 1. a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá a sales@olaszbutorok.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a  2. számú melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
 2. b) Kézhezvételi időpont a személyes átvétel esetében a rendelés személyes átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 3. c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató raktárának címére (1097 Budapest, Gyáli út 50.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.
 4. d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
 5. e) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 6. f) Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek  a 3. számú mellékletébentalálhatók.
 1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vételár függvényében 1,2 vagy 3 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.
 2. Hibás termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
 3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.
 1. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 1097 Bp Gyáli út 50. címen, továbbá a Szolgáltató szállít futárral.

 • A szállítási díjak minden esetben egyedi kalkuláció alapján történnek melyben a bútorok mérete, súlya, a cím távolsága illetve egyéb körülmények (emelet, a teherautó méretéből adódó nehézség) irányadóak.
 • Megrendeléskor a Vásárló automatikusan kap egy kalkulációt a megadott szállítási címre, amely tartalmazza:
  • a szállítást
  • a bútorok szakszerű összeszerelését
  • a bútorok a kívánt helyre történő mozgatását
  • a csomagolóanyag elszállítását

Személyes átvétel esetén a szállítási költség értelemszerűen 0 Ft.

A szállítási határidő a honlapon fel van tüntetve az adott termék oldalán. Amennyiben a szállítási idő ettől eltér, a vásárló arról pontos tájékoztatást kap.

A vásárlás menete:
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a vásárlás folytatása vagy a tovább a pénztárhoz lehetőséget. A pénztárnál a számlázási cím megadása és a fizetési mód kiválasztása után lesz lehetőség a megrendelés leadására. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére.

Fizetési módok

A webáruházban vásárolt termékek kifizetésére az alábbi lehetőségek vannak:

 1. Bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. Banki átutalással

Ha ezt a fizetési módot választja, kérjük a megrendelés véglegesítéséhez utalja át a számla végösszegét az alábbi bankszámlaszámra:

Cégnév: Urbico Mobili Kft
Cég székhelye: 1098 Bp. Lenhossék u. 11.
Bank: Budapest Bank
Bankszámlaszám: 10102237-09673100-01003004
Közlemény: Rendelésszám
Swift kód: BUDAHUHB
IBAN: HU42-10102237-09673100-01003004

 1. Egyéb rendelkezések
 1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.
 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az sales@olaszbutorok.hu címen, valamint a +36305115506-os telefonszámon. Ügyfélkapcsolati pontunk munkanapokon 10:00-18:00 között várja azon ügyfeleit, akik előre egyeztetett időpontban szeretnék átvenni a webshopunkban leadott és bankkártyával kiegyenlített megrendeléseiket.
 6. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
 7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.  A hazai békéltető testületek listáját és elérhetőségét itt találja. További információ a békéltető testületekről: www.bekeltetes.hu.
 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
 9. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:
  1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató
  2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat
  3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató